Toimintaperiaatteet

Otavan yhdistyksen tavoitteet


1) saada perheet liikkeelle yhdessä erilaisiin tapahtumiin
2) tarjota lapsille ja vanhemmille iloa ja virikkeitä
3) tiedottaa lapsiin ja nuoriin liittyvistä asioista
4) reagoida ajankohtaisiin asioihin
5) tarjota perheille mahdollisuutta osallistua erilaisiin tapahtumiin edullisesti
6) yhteishengen ja yhteisöllisyyden lisääminen Otavassa
7) antaa tukea vanhemmuuteen
8) vaikuttaminen lapsia ja lapsiperheitä koskevissa asioissa


Toimintaa ohjaavat arvot


* lapsen ja lapsuuden arvostus
* yhteisvastuu
* inhimillisyys
* suvaitsevaisuus
* ilo


Toimintaperiaatteet


* lapsen näkökulman huomioon ottaminen
* vapaaehtoisen ja ammattilaisen kumppanuus
* tekemisen riemu
* avoimuus
* yhteistyöhakuisuus
* näkyvyys
* riippumattomuus
* hyvä talouden hoito